MPS- Управување со печатењето за да се задоволи денешната побарувачка и да се забрза растот утре. 

Сподели

Намалете ги трошоците за печатeње и менаџирање со документи во Вашата компанија до 40%. 
Заштедете на време во секојдневните процеси кои вашите вработени ги извршуваат. 

Побарај понуда

Услугата на Дуна за изнајмување на МФП уреди за печатење, скенирање и копирање овозможува: 

  • Користење на Ricoh мултифункциски  уреди без да инвестирате во нивна набавка,  
  • Вашиот трошок да се сведе само на реалниот број на печатени страници, 
  • Управување со услугите за печатење, 
  • Бесплатно сервисирање, замена на резервни делови и тонери. 


За Дуна и Ricoh 

Дуна веќе три децении е водечка ИТ компанија присутна во секојднениот деловен живот, како во Македонија, така и на пазарите во Албанија и Србија. 
Повеќе од 20 години Дуна е ексклузивен партнер и увозник на Ricoh машините, компанија која е водечки светски провајдер во областа на управување со документи и печатењe. 
Принтерите од палетата на Ricoh вклучуваат производи за решенија наменети како за мали канцеларии, така и за големи централизирани производствени средини .

Печатење како основна бизнис потреба 

Печатењето е незаменлива функција во мнозинството од бизнисите. Сепак, постои флексибилност како секоја организација може да пристапи кон печатењето. Различните пристапи влијаат на трошоците, нивото на одговорност и ефективноста. Последователно, сите овие варијабили влијаат на завршната добивка и враќање на инвестицијата, продуктивноста и текот на работата.  

Овозможете им на вашите вработени да создаваат, складираат, печатат и користат информации поефективно додека го намалувате отпадот и трошоците. 

Што е Managed Print Services (MPS)? 

Managed Print Services, честопати скратено MPS, подразбира управување на уреди за печатење и скенирање, нивно инсталирање и имплементирање во еден процес и еден договор од страна на компанијата која ја обезбедува целокупната услуга и опрема. Понекогаш овој термин „MPS“ се појавува како дел од поширок термин – Managed Document Services, кој се однесува на услуги за управување со документи. 

Во ДУНА, MPS е дел од Managed Document Services портфолиото. 

Појдовна точка е често идентификација на реалните трошоци за печатење во однос на сите трошоци. Оваа информација е почетна основа за забрзување и унапредување на процесите. На овој начин се добива оптимизирана флота на печатари и се обезбедува трајна заштеда на трошоците, а најважен бенефит од сето ова е централизираниот мониторинг. 

Со ова континуирано решение, се осигуруваат бизнис целите и KPI за трошокот и големината на флотата, одржувањето и сервисот, редовна оптимизација, па на тој начин корисниците се фокусирани исклучиво на својата основна дејност. 

Побарај понуда

На крајот, кое е вистинското мерило за одредување на добар MPS партнер? 

Добар MPS партнер е оној кој што неприметно и професионално управува со вашата принтерска инфраструктура, додека вие можете да се посветите на Вашата вистинска работа.  

Managed Print Services – MPS решението на Дуна, можат вашата принтерска инфраструктура од „така-така“ да ја направат врвна, беспрекорна и одлична. MPS на Дуна е многу повеќе од самите принтери.  

И да повториме уште еднаш, MPS решението на Дуна ги штеди вашите пари, ги автоматизира вашите следни бизнис чекори и процеси, поттикнува продуктивност и ја подобрува сигурноста на документите. 

Со склучување на договор со Дуна за MPS, Вие имате можност да обедините неколку договори и партнери во еден договор во кој што ќе бидат вклучени: достава, инсталација, обука, одржување, снабдување со потрошен материјал, стручна помош и консултации. 

Одлично, зарем не?
Контактирајте го Дуна тимот за да добиете најдобра понуда!

 

Побарај понуда

Buy now
Добијте најповолна понуда
Добијте најповолна понуда
Побарај сервис
Побарај сервис