Ultima Records Management во Balfin Group: 30.000 архивирани документи, 22 бизниси, 50 корисници

Duna.mk

duna mk

Сподели

Балфин Груп се едни од најголемите групации во Албанија и Балканот, и го избраа Ultima Records Management како преферирано решение за дигитализација и менаџмент на документи. Балфин Груп избра да го изнајми решението од Дуна Албанија за подобра, побрза и поефтина услуга.

Првата фаза од проектот вклучуваше инсталирање, конфигурирање и прилагодување на атрибутите на URM според внатрешните стандарди, физичката архива и различно ниво на хиерархија и доверливост. Групацијата Балфин има 50 активни корисници, кои се професионални архивари. Тие беа дополнително обучени од Дуна и секојдневно работат на URM платформата. Корисниците доаѓаат од различни сектори на бизнисот кои се дел од групациијата.

Во бројки:

  • 22 компании кои работат во различни индустрии (градежништво, трговија на мало, храна, транспорт, дистрибуција, банки, производство, недвижности, логистика, итн.)
  • 300.000 скенирани и архивирани документи (договори, фактури, потврди, планови, изјави…)
  • 50 корисници од различни одделенија (архива, финансии, индустриски дизајн, продажба, логистика, човечки ресурси, менаџери, директори…)

Што овозможува ULTIMA Records Management?

Корисниците пристапуваат до ULTIMA Records Management со користење на веб-пребарувач. Пристапот се обезбедува по овластување на корисникот. Сите податоци се шифрирани и преносот на податоците се врши со HTTPS (безбеден) протокол.

ULTIMA Records Management System е софтверско решение базирано на веб, составено од неколку интегрирани модули кои овозможуваат лесно внесување документи, проверка и позиционирање на просторот за складирање, како и нивно пребарување, преземање електронска копија или користење на оригиналот.

Основни компоненти на системот се Административниот модул, Document Inbound (Scan), дел за пребарување и преземање на електронска копија, поставување места за складирање оригинални документи (Архивирање), како и користење оригинални документи и нивно уништување

Системот исто така овозможува генерирање извештаи за пребарани документи, преземени од електронска копија и користење на оригинали. Обезбедува увид во користењето на просторот / локациите за складирање на оригинална документација.

Системот нуди напредна контрола на кориснички пристап при пребарување и користење документи. Можност за пристап само до документи од неговата внатрешна структура, пристап само до одредени видови документи, пристап според дефинираниот степен на тајност за секој документ.

Buy now
Добијте најповолна понуда
Добијте најповолна понуда
Побарај сервис
Побарај сервис