CRM Mobile Distribution

Ultima Inventoriy

Panic Button System

ULTIMA® Spinaker Android

Мобилни апликации кои работат со ERP и CRM системи, Panic Button систем

CRM Mobile Distribution

CRM Mobile Distribution, мобилна апликација наменета за компании чија дејност е продажба и дистрибуција на стока или услуги, модул наменет за собирање на податоци од терен.

Апликацијата овозможува брзо и лесно управување со податоци за клиенти – контактни информации, следење на комерцијални активности, посета, нарачка и продажба на терен.

Податоците се превземаат и испраќаат кон централна база во реално време преку безбеден и брз канал на комуникација.

Основни фукционалности се:

 • Нарачка на продукти
 • Евиденција на застапеност на продукти
  • Сопствена програма
  • Конкурентска програма
 • Преглед на листа на активности
 • Маркетинг материјали
 • Досие на коминтенти
 • Прашалник-форма која служи за анкетирање на потрошувачите

Апликацијата е наменета за работа на Windows, iOS, и Android платформи. За комникација во реално време потребна е мобилна интернет конекција 3G/4G.

На централна локација (север) е поставен middleware, кој што ги прифаќа сите операции од корисникот на таблетот и овозможува читање или запис во база на податоци.

Ultima Inventory

Интуитивен софтвер за лесен попис на артикли или основни средства. Без разлика дали имате продавници и магацини, на една или повеќе локации, или сакате да направите попис на основни средства или материјален попис на локации, Ultima Inventory ќе ви овозможи брз и лесен попис.

Внесувајте податоци преку вашиот Андроид телефон. За да биде уште поедноставно ја овозможивме функцијата за скенирање на баркодови, преку камерата на вашиот телефон. Веќе немате потреба од набавка на дополнителни специјални скенери или рачни компјутери.

Управување и администрација на системот преку веб апликација која овозможува управување со:

 • Корисници на системот
 • Локации за попис
 • Дефинирање на артикли за материјален попис
 • Дефинирање на ОС
 • Внес (import) и излез (export) на податоци со ексел документ
 • Креирање и преглед на пописи
 • Комуиникација со ULTIMA Core софтверски пакет

, Professional, Enterprise, CRM.

Panic Button system

Panic Button е систем за управување со примени дојави генерирани од регистриран корисник преку мобилен телефон при потреба од физичка заштита.

Системот е едноставен и интиутивен, со минимален интерфејс и овозможува лесна манипулација у користење. При генерирана дојава од корисник кој што бара заштита, го информира системот преку идентификација на локацијата на мапа. Системот врши анализа и идентификација на најблиска патрола, селекција и испраќање во најбрз можен временски интервал за интервенција кај корисникот.

Примарна функционалност е што со само еден клик на копчето Panic Button, апликацијата автоматски испраќа координати на секои 5 секунди и креира интензивно алармирање.

Модули на Panic Button системот е:

 • Мобилна апликација за генерирање на дојава и испраќање на ГЕО локација (локација за барана интервенција)
 • Модул за прием на дојави и управување со дојавите, дистрибуција на налози кон патроли и администрирање на систем.
 • Мобилна апликација за прием на налози (патрола). Достапен за употреба на уреди со повеќе платформи (Windows, Android, iOS).
 • Кориснички портал за регистрирање во систем и управување со лични податоци

Корисничката апликација е достапна за мобилни уреди кои што задолжително треба да имаат вграден GPS и овозможен мобилен интернет.

ULTIMA® Spinaker Android

Spinaker distribution e мобилна апликација наменета за компании чија дејност е продажба и дистрибуција на стока или услуги, модул наменет за собирање на податоци од терен.

Апликацијата овозможува брзо и лесно управување со податоци за клиенти – контактни информации, следење на комерцијални активности, посета, нарачка и продажба на терен.

Податоците се превземаат и испраќаат кон централна база во реално време преку безбеден и брз канал на комуникација.

Основни фукционалности се:

 • Нарачка на продукти
 • Евиденција на застапеност на продукти
  • Сопствена програма
  • Конкурентска програма
 • Преглед на листа на активности
 • Маркетинг материјали
 • Досие на коминтенти
  • Вкупен и доспена долг
  • Договорени услови за продажба и контрола според артикли/асортимани
 • Прашалник-форма која служи за анкетирање на потрошувачите
 • Изготвување на документи (фискална, фактура, испратница, повратница, налог за поврат и др.)
 • Комуникација со мобилен фискален уред и печатење
 • Комуникаицја со матричен уред и печатење на документи

Апликацијата е наменета за работа на Android платформа. За комникација во реално време потребна е мобилна интернет конекција 3G/4G.

На централна локација (север) е поставен middleware сервис, кој што ги прифаќа сите операции од корисникот на мобилната апликација и овозможува читање или запис во база на податоци.

Спинакер Android, мобилна апликација за малопродажни објекти наменета за користење на паметен телефон (Smartphone) или таблет кои работат на Android оперативен систем.

Решението овозможува бежична комуникација со фискален уред, креирање на сметка или сторно сметка како и печатење на фискални извештаи (дневен, контролен, периодичен).

Едноставна и брза алатка наменета за корисници кои се мобилни во својот продажен простор (салон, show room) и покриваат поголема изложбена површина. Може да се користи и во продажен простор каде нема доволно простор за стандарден компјутер за печатење на сметки.

 • Идентификација на баркод слика преку камера
 • Бежична комуникација
 • Печатење на сметка/сторно сметка
 • Генерирање на фискални извештаи
  • Дневен
  • Контролен
  • Периодичеn
 • Управување со податоци на спинакер преку Спинакер Cloud веб базирана апликација

.