Напредни софтверски пакети кои овозможуваат апсолутна контрола на сите ресурси, организација на сите сектори, детален преглед на внатрешните и надворешните процеси, го поедноставува и оледнува секојдневното работење.

Со комплетниот увид во сите сегменти од компанијата се заштедува време и се добива предност во донесувањето вистински одлуки, брзо и едноставно!

Достапни и прилагодливи за различни индустрии и големини на компании.

Напредни софтверски пакети кои овозможуваат апсолутна контрола на сите ресурси, организација на сите сектори, детален преглед на внатрешните и надворешните процеси, го поедноставува и оледнува секојдневното работење.

Со комплетниот увид во сите сегменти од компанијата се заштедува време и се добива предност во донесувањето вистински одлуки, брзо и едноставно!

Достапни и прилагодливи за различни индустрии и големини на компании.

Профил

ULTIMA® интегрираните софтверски пакети овозможуваат целосна контрола на сите ресурси, организација на одделенија, магацини и сектори, детален преглед на внатрешните и на надворешните процеси, го поедноставуваат и го олеснуваат секојдневното работење.
Со комплетниот увид во сите сегменти од работењето на компанијата, се заштедува време и се добива предност во донесувањето вистинските одлуки, брзо и едноставно!
Достапни и прилагодливи за различни индустрии и големини на компании.

ERP Решенија

Софтверски пакети кои овозможуваат апсолутна контрола на сите ресурси, организација на сектори, детален преглед на сите внатрешни и надворешни процеси, безбедно и едноставно секојдневно работење.

Бизнис модули

Бизнис ориентирани софтверски модули за унапредување на оперативоста во работењето, самостојно или во интеграција со ERP системи

Мобилно Работење

Софтверски апликации кои овозможуваат целосна мобилност во работењето, брз и сигурен пристап до централна база на податоци преку мобилен интернет.

POS & Retail

Софтверски апликации наменети за малопродажни објекти кои што работат самостојно или во интеграција со ERP системи.