Ultima Records
Management

Сите документи на еден клик!

  • софтвер за архивирање и управување со електронски и физички документи
  • безбеден онлајн пристап
  • согласно закон за архивско работење

2.5 часа дневно
се губат на барање
информации

Еден документ
се копира 19 пати
во просек

10% од
документите
се губат

Скенирајте само еднаш

Нема потреба од индивидуално скенирање на секој документ.

Брзо пребарување

Документите ви се достапни без физички да ги пребарувате и знаете каде се во секој момент.

Спремно за споделување

Лесно пребарување и споделување на потребните документи за најбрзо време.

Нов документ

1. Скенирање

Скенирајте повеќе документи одеднаш. Оптимизирано користење на баркодови.

2. Категоризација

Едноставна распределба и организација на документите

3. Пребарување

Напредно пребарување на документи во секое време, од секаде!

4. Користење

Прегледување, преземање, печатење и испраќање

5. Архива

Организирано и безбедно физичко и дигитално архивирање

Нов документ

1. Скенирање

Скенирајте повеќе документи одеднаш. Оптимизирано користење на баркодови.

2. Категоризација

Едноставна распределба и организација на документите

3. Пребарување

Напредно пребарување на документи во секое време, од секаде!

4. Користење

Прегледување, преземање, печатење и испраќање

5. Архива

Организирано и безбедно физичко и дигитално архивирање

Имплементиран
закон за архивско
работење

Развиен според законот за архивирање, ќе бидете сигурни дека работите по законските регулативи. Модернизирајте го вашето работење со воведување на електронски деловодник.

Не трупајте се
во застарената
документација

Преку оваа електронска архива ослободете се од застарената документација, но зачувајте ги старите информации. Физичко и дигитално архивирање.

Безбеден онлајн пристап

Целокупната база и сите записи на ULTIMA® Records Management System се веб базирани и заштитени согласно највисоките стандарди за пристап и чување на електронска копија на податоци и документи. Cloud решение без потреба од инсталирање или инвестирање во дополнителни ресурси.

Moжности за
прилагодување

Софтверот е достапен на четири јазици: македонски, албански, српски и англиски, но има отворена можност јазикот да се прилагоди според потребите на корисникот.

Искористи го
пробниот период!

  3 месеци бесплатно користење