NEBIM V3 – ЕРП систем

Duna.mk

duna mk

Сподели

Замислете ги податоците со кои треба да менаџираат бизниси кои имаат над 60 локации, од кои одреден број се франшизи. Замислете ги сите процеси, бројки, и ексели кои треба да се изанализираат. Замислете дека има едноставно решение кое ќе испроцесира сите податоци и ќе ви освозможи да располагате со вистински статистики и факти за да донесете правилни бизнис одлуки. Е тоа е NEBIM V3 – ERP софтверската платформа која лесно се интегрира со ULTIMA модулот за финансиско работење.

Во 2019 Де-Та Дејан, кој поседува 40 свои продавници и 25 продавници кон франжизери во Македонија, Србија и Косово го имплементирање NEBIM V3 ERP решението. NEBIM овозможи целосна контрола и управување со процесите при прием на суровини и репроматеријали, производните процеси, процесите во малопродажба и продажбата на големо од своите два дистрибутивни центри. Софтверот е поставен во сите малопродажни објекти со што се овозможува целосна интеграција и поврзување во единствена база на податоци. Сето ова овозможува работа и преглед на состојби во реално време.

Финансискиот консалтинг, како и сите задолжителни финансиски извшештаи се обработуваат и генерираат во ULTIMA модулот кој обезбедува автоматско превземање на документите и податоците од NEBIM V3 и се реалзира автоматско книжење. На овој начин е направена целосна интеграција и унифицираност на податоците и состојбите од NEBM V3 кои преку ULTIMA модулот ја задоволуваат законската рамка на финансиска обработка и прегледи за состојбите на Де-Та Дејан Сара Фешн.

Buy now
Добијте најповолна понуда
Добијте најповолна понуда
Побарај сервис
Побарај сервис
Побарајте презентација!
Добијте најповолна понуда