Решенија за менаџирање со документи

Заштеда на електрична енергина, намалени трошоци, намалена емисија на CO2 – едно решение

Одамна помина времето кога печатарот или копир машината беa сè. Денес, трикот е во подвижната информација. Оптимизирајте ги Вашите процеси и технологии, така што вработените ќе можат едноставно да ја креираат, да ja зачувуваат и поефикасно да ја користат секоја информација.

Дуна веќе трета деценија испорачува најдоверливи системи за одржливост на Вашиот бизнис, денес ви нуди можност да имате целосно решение за менаџирање на дневната работна рутина со пишаните записи и контрола на печатење на документи. Системот е дефиниран да обезбеди врвно ниво на сервисни услуги, на сертифицирана експертиза, со беспрекорен квалитет, кои пријателски ќе се вклопат во Вашето дневно работење и ќе дополнителна вредност на вашиот бизнис.

MPS

Со само еден договор добивате скениниг на обемот и потребата од печатење во Вашата комапнија, соодветни мултифункциски машини согласно резултатот и врвен софтвер кој што е вклопен во концептот за печатење, преку кој гоуправувате го животниот циклус на еден документ, од креирање, печатење, негова употреба и сочувување – физички и дигитално, пребарување, до неговото контролирано уништување.

Дуна да се грижи за постигнување на мерливи и вредни резултати при користење на нашите услуги за менаџирање на печатењето:

  • Лесен и едноставен процес
  • Ефикасно користење електронска архива
  • Без додатни и скриени трошоци за сервис или поддршка
  • Намалена потрошувачка на електрична енергија
  • Намалена емисија на CO2
  • Намалени трошоци