Наем на опрема

Се што може да замислите од хардвер на Вашиот настан или за било која Ваша потреба. Изнајмете. Брзо, лесно, ефтино, навремено. Компутери и лаптопи. Интерактивни табли и проектори. Комплетна инсталација и техничка помош.
Дуна ви нуди многу повеќе од само наем.

Интерактивен систем

Интерактивниот систем содржи интерактивна табла, проектор, мобилен или фиксен држач и апликативен софтвер.
Може да се користи и за конференциски разговори и размена на наставни програми и искуства помеѓу наставниот кадар.
Интерактивните системи се повеќе имаат примена во наставната програма во училиштата и предучилишните институции.

Преносни компјутери, Персоналени компјутери, проектори, проекциони платна

Изнајмување на преносни или персонални компјутери за потребите на разни настани конференции и слично…