Пракса

Добиј искуство, да да имаш искуство. ДУНА е место каде студенстките идеи може да прераснат на повисоко ниво. Развијте ги своите вештини и стекнете искуство покрај трендсетерите во IT индустријата во Македонија и регионот. ДУНА има можност за:

Пракса програмери

Пракса во комерција (Apple/решенија за печатење/организација на настани/софтверски решенија)

Пракса во финансии

Пракса во сервис

За Вашата потреба и желба од практична работа информирајте се на mail: konkurs@duna.mk со назнака пракса или на тел: +38970375488