Author Archives: Simona Dimkovska

Дуна со уште еден успешен проект: Резултати – софтверска платформа за следење излезеност, процесирање и презентација на резултати од гласање

Оваа година реализиравме уште еден успешен проект. Дуна повторно докажа зошто е една од водечките ИТ компании во земјата и регионот. Резултати претставува решение за прегледност на резултатите од гласање, кое има за цел да ја зголеми транспарентноста на изборниот процес преку подобрување на прегледноста, ефикасноста и брзината на прикажување на резултатите во реално време. Целокупниот проект вклучва неколку софтверски модули што опфаќаат внес и обработка на податоци за излезеност, процесирање и презентација на резултати од гласање. Решението вклучува интерна и јавна веб Повеќе...