Panic Button

Што претставува Panic Button? 

Panic Button е мобилна апликација достапна на Google Play и App Store, која ви овозможува физичка заштита во секое време на секоја локација. 

 

Како функционира Panic Button?

1. Kорисник кој што бара заштита притиска на Panic Button апликацијата.

2. Автоматски пристигнува информација до системот на Перпетуум Мобиле Security

за локацијата на корисникот.

3. Најблиската патрола е информирана и во најбрз можен временски интервал

интервенира кај корисникот.