Конка – Интерактивен дисплеј

Иднината на работењето доаѓа побрзо од тоа што замислувавме и мора да сме спремни за неа. Унапредете го своето работење и унапредете ги новите бизнис практики. Конка ви овозможува ефикасни видео конференции, успешни училишни часови, врвно искуство во процесот на едукација, интеграција на повеќе екрани, користење на екранот како интелегентна табла и многу други опции.

Multitouch дисплеј за мулти-интераскција

Поделете го екранот на 4 дела и искористете го за колаборација. Поврзете повеќе уреди и/или користете смарт табла

Време е за видеоконференции

Кога бизнис патувањата ќе се сведат на минимум, бидете опремени за максимизација на ефекти, намалување на трошоците и брзина во ефективното работење

Следно ниво на презентации

4К HD екранот ќе ви овозможи поголема вклученост на публиката. Обележувајте и земајте забелешки на екранот додека презентирате.

Безброј допири во секyнда

Непопречена интеракција со екранот, Стабилна интеракција со многубројни допири од повеќе корисници истовремено

Детална техничка спецификација

Контакт за понуда и повеќе информации за Конка екраните.