Вработување

Техничари за поддршка на настани

Доколку сте:

  • Динамична личност;
  • Поседувате деловна етика и лојалност;
  • Спремни сте за успеси;
  • Знаете да работите во тим;
  • Посветени сте на постигнување успеси;
  • Почитувате рокови;
  • Имате завршено минимум средно техничко училиште;
  • Имате искуство или знаете да ракувате со аудио и видео опрема;
  • Имате искуство или знаете да ракувате опрема за симултан превод;

ДУНА има интерес да стапи во контакт со вас со намера да станете дел од тимот DUNA EVENTS!

Техничарот за подршка на настани во Дуна присуствува и од технички аспект ги подржува сите корпоративни настани и настани на отворено и во затворени простории кои ги организира секторот – DUNA EVENTS. Монтира аудио и видео опрема, опрема за симултан превод, шатори, бини, рампи и сите други видови опрема од кои корисниците имаат потреба и врши нејзино демонтирање по завршување на настанот. Работи како дел од најенергичниот и најпроспоритетен тим – ДУНА. Обезбедени му се врвни услови за работа и има можнот за постојан личен и професионален развој и напредок.

Вашето CV најдоцна до 17.04.2017 испратете го на: konkurs@duna.mk со назнака „Техничар„