Новости

Вработуваме програмери

Станете дел од најенергичниот и најпросперитертниот тим во Дуна!

Трансферот на знаење, работната етика и силната мотивација за унапредување на образованието и работните вештини преку обезбедување на врвни услови за работа и напредок на индивидуално и тимско ниво се императив на Дуна. Искористете ја оваа можност да си обезбедите работна позиција во Дуна.