Визија

Визија на Дуна

Визијата на Дуна е да стане препознатлива компанија, која ќе обезбеди најнови технолошки достигнувања на сите свои корисници, ќе изгради со нив стабилно партнерство и ќе постигне највисоки стандарди за општествено делување.

Мисија на Дуна

Дуна ќе изгради средина за развој на информатичката технологија, ќе понуди иновативни производи и решенија и ќе ги предизвика сите вработени кон неприкосновен квалитет и вредности за своите корисници. Нашите постапки ќе обезбедат освојување на интернационалниот пазар и постојано зголемување на профитот, а во насока на континуиран раст на компанијата..