Vektor19

Vektor19 – Вашиот заштитник во борбата со коронавирус (COVID-19)

Високо прецизен терминал за идентификација и мерење на телесна температура

 Заштитете ги Вашите вработени, но и Вашите клиенти

Иднината на работењето доаѓа побрзо од тоа што замислувавме и мора да сме спремни за неа.

  • Препознавање на лик
  • Мерење на температура
  • Контрола за носење на заштитна маска


ЧУВАЈТЕ СЕ

Заштитете ги вашите вработени
Делувајте превентивно
Грижете се за вашите клиенти и купувачи
Заштите ја вашата инвестиција
Бидете општествено одговорни


Детална техничка спецификација
Превземи

Контакт за понуда и повеќе информации за VEKTOR19.