ULTIMA® POS and Retail Software

SPINAKER

SPINAKER е софтвер кој што овозможува поврзување на фискален принтер и компјутер, за брзо и едноставно управување со процесите во малопродажното работење.

Развиен е во согласност со препораките во законската регулатива, употребувајќи ги најновите техники и алатки за развој на кориснички софтвер и по сугестиите и потребите на нашите корисници.

Фокусот на Spinaker е во насока на обезбедување наједноставно и најбрзо работење во малопродажните објекти, како и намалување на времето кое што корисникот го поминува во пополнување на документите задолжителни за водење на дневното работење во малопродажните објекти. Овозможена е интеграција со ERP пакети и автоматско испраќање и примање на податоци.

Основни фунционалности се:

 • Печатење на фискална сметка / сторно сметка
 • Прием на стока од добавувачи ПЛТ
 • Попис
 • Генерирање на повеќе извештаи поврзани со малопродажно работење
 • Дневен, контролен и финансиски извештај
 • Книга на дневни финансиски извештаи
 • Извештај по касиери и друго
 • Автоматски внос на артикли од ULTIMA ERP пакети
 • Автоматско испраќање на податоци за продажба и ПЛТ документи кон ULTIMA ERP пакети
 • Лагер листа
 • Магацинска картичка
 • Cash back

Наменет е за работа во Windows околина, овозможува работа со баркод слики, како и работа преку глувче и тастатура или екран чувствителен на допир.