Систем на квалитет

За Нас Систем за квалитет

За да бидеме сигурни дека нашите корисници ќе го добијат најдоброто решение, го вложуваме сето наше знаење, искуство и труд во изработка на Системот за квалитет.

Од 2001 година, Дуна постојано вложува во подобрување на Системот за квалитет и вклучува нови стандарди во своето работење со редовна ресертификација.

Дуна е сертифицирана со следните ISO стандарди:

  • ISO 9001:2008
  • ISO 14001:2004
  • ISO 27001:2005
  • ISO 20000-1:2011

.