Опрема за симултан превод за 20 учесници

Опрема за симултан превод за 20 учесници

Во пакетот е вклучено: Приемници за симултан превод х 20, статични микрофони х 2, безжичен микрофон х 1, озвучување, кабина за превод за двајца преведувачи, техничко лице присутно за време на настан, проектор и проекционо платно
10.900,00 ден. + 18% ДДВ

IMG_4109 IMG_4101