Системска интеграција

Техничкиот тим на Дуна Компјутери го сочинуваат високо-квалификувани инженери и техничари, обучени во најголемите тренинг центри низ Европа. За постигнување на своето искуство и експертиза Дуна Компјутери е целосно посветена на активно подобрување на вештините на сите своите вработени, во насока на подобрување на квалитетот на услугата кон сите свои клиенти. Дуна Компјутери обезбедува комплексни решенија од структурно каблирање до ERP, со комбинирање на хардвер и софтвер од различни производители се со цел да се постигне највисоко ниво на услуга и квалитет во однос на соодветните технички потреби на клиентот.

Нашите услуги вклучуваат:

  • планирање на инфраструктура
  • имплементација
  • пост-продажна поддршка
  • проект менаџмент
  • развој на решенија на барање на корисниците

.