Драјвери

Инсталација на драјвер USB- серијал (за комуникација компјутер со фискална каса) (преземи)

Драјвер за фискални каси:

Протокол за комуникација за фискални каси:

DLL библиотека за Вардарец и Развигорец

Програм за внесување на артикли

Линкови за симнување драјвери:

.