Сала ХИПЕРИУМ со капацитет од 50 гости

Сала ХИПЕРИУМ со капацитет од 50 гости
(опремена со: платно, проектор, озвучување, безжичен интернет)

Цена на изнајмување на ден: 4.960. 00 + 18% ДДВ

Konferenciska sala 2 - Hiperium - Kapacitet 50 gosti