Награди

  • Награда за најдобри практики за развој на вработените од страна на Центарот за неформално образование Триаголник
  • Јубилејно признание за континуирано спроведување на општествено одговорни практики во период од 2007 – 2011 година од Координативното тело за општествена одговорност и Министерството за економија
  • Superbrand за Македонија за 2011/12
  • Сертификат за компанија со добро корпоративно работење од Транспарентност Нулта Корупција
  • Награда за корпоративна општествена одговорност
  • Награда за заштита на околината 2004/05 од NRG
  • Сертификат за компанија со добро корпоративно делување од USAID и Министерство за економија
  • Награда за филантропски активности од USAID и CIRA
  • Национална награда за најдобри општествено одговорни практики во 2009 година во категорија животна средина
  • Награден проект ENTER од ICT-WEB-PROMS и WINS-ICT, финансирани од Европската комисија
.