Финансии

физички лица

Купување на рати во Duna iStore со кредитни картички од:

  • Дајнерс Клуб
  • Тутутнска банка
  • Стопанска банка
  • Комерцијална банка
  • Халк банка

Напомена: За плаќање на рати важат договорните условите меѓу имателот на картичката и банката/Дајнерс Клуб и се пресметува камата согласно условите на банката или Дајнерс Клуб.

ВАЖНА НАПОМЕНА: За користење и плаќање на производите со кредитна картичка или Дајнерс Клуб картичка, важат и се применуваат договорните и општите услови за користење на картичката утврдени од страна на издавачот на картичката – банката/Дајнерс клуб. За повеќе информации во врска со општите услови за користење на платежната картичка Ве молиме да се обратите во вашата банка или Дајнерс Клуб.

Достапни кредити од следните банки во Duna iStore:

  • Тутутнска банка
  • Стопанска банка
  • Капитал банка
  • ТТК банка
  • Алфа банка

ВАЖНА НАПОМЕНА: Важат општите услови на банката и сите лица корисници на кредит. За повеќе информации ве молиме да се обратите во вашата банка.

правни лица

Ја разбираме потребата за поволности околу финансирањето, па затоа нудиме различни можности за олесната набавка на опрема. Нашите услуги вклучуваат изнајмување на опрема и плаќање на месечна рата, со најповолни услови приспособени на потребите на компанијата.
Јавете се во Дуна за повеќе информации.

 .