Fiscal cash register Severets

Severets is the cheapest fixed fiscal cashier and printer on the market, which is suitable for retail outlets that work directly from the cashier or use it with a computer and a software application.

Technical Specifications:

Number of articles: 30000
Item name: 24 characters
Keyboard: 33 keys
Print speed: 72 mm per second
Departments: 50
Cashiers: 20
Connection: RS232 (scale, barcode reader, cash drawer)
Battery: 6V 1800 mAh
Power supply: DC 7.5V / 3.3A
Paper: 57 mm
Guarantee of the appliance: 1 year
Price: 6.999,00 MKD. + 18% VAT

* This price applies to the action OLD FOR NEW, more information at contact@duna.mk

Vardarec fiscal cash register

VARDAREC is a fixed cash register that can be used as a printer.

Technical Specifications:

Number of articles: up to 16000
Item name: up to 21 characters
Number of items in one account: up to 200
Keyboard: 29 buttons, 11 digits and 18 functions
Print speed: 65 mm per second
Departments: 30
Cashiers: 25
Connection: 3 x RS232 (scale, barcode reader, cash drawer)
Battery: 7.4V 2000 mAh
Power supply: DC 7.5V / 3.3A
Paper: 57 mm
Guarantee of the appliance: 1 year
Price: 17,700.00 MKD

Mobile fiscal cash register Razvigorec

Razvigorec is suitable for companies that will use a mobile cash register or a mobile fiscal printer with bluetooth communication capability.

Technical Specifications:

Number of articles: up to 16000
Item name: up to 21 characters
Keyboard: 34 buttons
Print speed: 65 mm per second
Departments: 30
Cashiers: 25
Connection: 3 x RS232 (scale, barcode reader, cash drawer)
Battery: 7.4V 2000 mAh
Power supply: DC 7.5V / 3.3A
Paper: 57 mm
Guarantee of the appliance: 1 year
Price: 21,240.00 MKD.

Фискална каса Северец

Софтверот е целосно развиен во соработка и имплементирање на барањата од корисниците, како и со употреба на најновите трендови и техники за развој на кориснички софтвер, а се одликува со брзина, ефикасност и леснотија при работата. Промените се единствената константа на современото секојдневие! Оваа дефиниција на модерното време исклучително добро ја практикуваат компаниите од IT секторот, па често знаат да кажат дека за нив денес, всушност е – вчера!

Дуна компјутери повеќе од две децении ги диктира промените и трендовите, ги поместува границите и ги поставува новите стандарди во IT индустријата кај нас, без оглед на тоа дали станува збор за развој на нови софтверски решенија или за лансирање на нови услуги.

Дуна ги редефинира очекувањата за тоа што би можеле да добиете од една IT компанија. Во прилог на ова, одат и најавите за многу нови производи, услуги и проекти за оваа година од “работилницата” на Дуна. Еден од нив е и лансирање на најновиот софтвер за малопродажно работење – Spinaker.

Дуна Компјутери, во своето 22 годишно постоење, секојдневно се докажува како лидер на македонскиот пазар, не само во застапништво на светски најпознатите и најголемите брендови, туку и како своевиден пионер во презентирање на услуги кои се нудат на корисниците.

Дел од ваквите тенденции е најновиот софтвер за работа во малопродажбата – Spinaker, за кој се вели дека веќе предизвикува револуција во функционирањето на малопродажните објекти, од големи трговски ланци, до маалски дуќани. Spinaker софтверот е целосно развиен во соработка и имплементирање на барањата од корисниците, како и со употреба на најновите трендови и техники за развој на кориснички софтвер, а се одликува со брзина, ефикасност и леснотија при работата. За очекување е корисниците на фискални уреди во малопродажните објекти да го дополнат своето секојдневно работење со инсталација на Spinaker софтверот, бидејќи со него се намалува времето кое што корисникот го поминува во пополнување на документите кои се задолжителни за водење на дневното работење во малопродажните објекти. Од досегашните првични искуства, корисниците велат дека во Spinaker го добиле вистинскиот софтвер и доверливиот партнер за работа во малопродажбата.

Spinaker, освен основните функционалности – креирање фискална сметка, сторно сметка, вадење на извештаи, обезбедува и пополнување на приемни листови, водење на каса по касиер, оперативна забрана и привилегии на корисниците на софтверот, вадење на голем избор на извештаи за менаџерски потреби и автоматизирана контрола на креирање на документи.

Цена: 314.00 ден месечно, со договор на 24 месеци
6510.00 ден, еднократно

Фиока за чување пари – голема

 • Овозможува безбедно чување на парите.
 •  Погодна при работа со повеќе посебни оддели за банкноти и метални пари.
 • Можност за поврзување со фискална каса и принтер
 • Димензии 41 x 41.5 x 11 цм
 • 8 прегради за монети и 5 за банкноти

Цена: 4.200,00 ден.

Фиока за чување пари – средна

 • Овозможува безбедно чување на парите.
 • Погодна при работа со повеќе посебни оддели за банкноти и метални пари.
 • Можност за поврзување со фискална каса и принтер
 • Димензии 32,5 x 25,4 x 10 цм
 • 8 прегради за монети и 4 за банкноти

ЦЕНА: 3.400,00 ден.

Фиока за чување пари – мала

 • Овозможува безбедно чување на парите.
 • Погодна при работа со повеќе посебни оддели за банкноти и метални пари.
 • Можност за поврзување со фискална каса и принтер
 • Димензии 32,5 x 25,4 x 10 цм
 • 8 прегради за монети и 4 за банкноти

ЦЕНА: 2.900,00 ден.

Баркод скенер

Unitech Unitech MS836 ( 1D , usb , stand )

ЦЕНА: 4000.00 ден.

Баркод скенер

Datalogic QW2100

ЦЕНА: 6000.00 ден.

Баркод скенер

Zebra/Motorola LS1203 (1D , usb , stand )

ЦЕНА: 5700.00 ден.

Баркод скенер

Zebra/Motorola DS9208 (2D, USB)

ЦЕНА: 14.500.00 ден.

Баркод скенер

Zebra/Motorola DS7708 (2D,USB)

ЦЕНА: 33.650.00 ден.