Опрема

Konferenciska-oprema

 

На настани каде што се побарува техничка опрема, Дуна излегува во пресрет на своите корисници со  богат избор и беспрекорен квалитет.

Нашата понуда вклучува наем на конференциски системи и системи за симултан превод, аудио и видео опрема, бини, осветлување,озвучување, live-streaming, снимање на настани, целосна организација на корпоративен и приватен настан,изнајмување на информатичка опрема и многу повеќе.

Конференциска опрема

1

 • Изнајмување на статични и безжични микрофони Brahler, Sennheiser и Shure
 • Опрема за симултан превод Brahler – кабини за преведувачи, приемници и преведувачки пултови
 • Дополнителни услуги:
  • Симултан превод на сите светски јазици
  • Консекутивен превод на сите светски јазици
  • Превод на пишан текст

 

Аудио опрема

2

 • Сценско озвучување
 • Миксети
 • Звучници JBL и BOSE
 • Микрофони
 • Дистрибутер за аудио сигнал – линиски излези за приклучување на 15 камери
 • Повеќе канален дигитален аудио запис на CD/DVD

 

Видео опрема

платно и проектор

 • Проектори за предна проекција
 • Проектори за задна проекција
 • Платна за проекција во различни димензии
 • LCD телевизори
 • LED екрани

 

Сценска опрема

5

 • Бини за настани на отворено
 • Бини за настани во затворен простор
 • Алуминиумски конструкции
 • Осветлување
  • Озвучување
  • Сценски ефекти

 

Телевизиска продукција

 • Снимање на настанот
 • Режија и камермани
 • Префрлување на материјал на CD
 • Монтажа на снимен материјал

 

Гласачки системи

 • Безжичен гласачки и интерактивен систем – OptionFinder
 • Безжични гласачки тастатури
 • Базна станица
 • Презентациски софтвер

 

Информатичка опрема

 • Дигитални мултифункционални уреди, фотокопири и печатачи
 • Компјутери и монитори
 • Лаптоп компјутери

.