Клиенти

klienti-duna

 • Фондација Борис Трајковски Скопје
 • Транспарентност Скопје
 • GTZ поддршка на приватниот сектор
 • Институт Евробалкан
 • GTZ Law Approximation
 • UNDP Скопје
 • US
 • USAID CG CL Project Скопје
 • USAID MCA Скопје
 • USAID NDI Скопје
 • USAID Rule of LAW ABA Скопје
 • UNDP Скопје
 • USAID CG CL Project Скопје
 • Хелшински комитет за човекови права на РМ
 • ICON Institute GMBH
 • George C.Marshall( Europiеn Center For Security studies)
 • Информативен центар за граѓанско општество
 • AEGGE Скопје
 • Milieu Kontakt OOST – EUROPA, Скопје
 • Лудвиг Болцман Институт за човекови права
 • Македонско здружение на правници – Скопје
 • ATA – Здружение за обука на академци, Универзитет Амстердам, преставништво – Скопје
 • Проект за национален план за управување со цврст отпад и физибилити студии – ЕУ финансиран проект
 • ИМИ Инжинерска институција на Македонија
 • ЕЛ Хилал Скопје
 • IRI Меѓународен Републикански Институт
 • ACE (An EU founded project managed by the European Agency for Reconstruction)
 • Институт за социолошки и политичко правни истажувања, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје
 • PIJ Project Проект за техничка подршка за креирање институт за обука во правосудството
 • Граѓанско движење “Разбуди се”
 • Економски стратегии и меѓународни односи “Охрид”
 • ЕЛСА_Правен факултет Европско здружение на студенти по право
 • ЕАР Проект Техничка помош на Министерството за економија за подобрување на инвестиционата клима
 • Национална стратегија за одржлив развој во Република Македонија
 • Конфедерација на работодавачи во Република Македонија
 • Institutinal Support to the Ministry of Trade and Industry
 • Институт Евро Балкан
 • PM Проект
 • FAO Скопје
 • Здружение Метаморфозис
 • Детра Центар
 • Стопанска комора на Македонија
 • Сојуз на стопански комори
 • Американска стопанска комора
 • Стопанска комора на Северо-Западна Македонија
 • МАСИТ Македонска асоцијација за информатичка технологија
 • Нотарска Комора на РМ
 • Трет македонски конгрес по кардиологија
 • Трет конгрес на лекарите од превентивна медицина на Македонија
 • Прв Конгрес на Асоцијацијата на лекарите по општа/фамилијарна медицина на Југоисточна Европа
 • Македонско-Германско Стопанско здружение
 • Британски Совет
 • ДММ Македонија
 • Винарија Тиквеш
 • Француски културен Центар
 • IMAGE PR Скопје
 • СВ РСА Скопје
 • Алкалоид АД Скопје
 • Еуро Табак- Скопје
 • Фидбек Скопје
 • ESP Translation Service
 • Линк Травел Белград
 • Квалитет Охрид
 • Инфомедиа Скопје
 • Капитал
 • IOM Скопје
 • McCann Ericsson Скопје
 • ДИПРОМ Скопје
 • P.X.D System
 • Crown Agents Скопје
 • Урбан Рурален Консалтинг
 • АВЦ Група
 • Кино Око Скопје
 • Биг Груп
 • Феникс Фарма
 • Боттега Евенти
 • Подиум
 • Публицис
 • Клеар Вју
 • Рамстор
 • Исламски младински форум
 • Крка Фарм
 • Каливита Македонија
 • Идеа –Лаб дооел
 • Виа Маркетинг
 • Маркетинг агенција Греј
 • Кабинетот на Претседателот на РМ
 • Министерство за внатрешни работи на РМ
 • Министерство за локална самоуправа на РМ
 • Министерство за култура на РМ
 • Министерство за одбрана на РМ
 • Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи, Влада на Република Македонија
 • Општина Чаир
 • Општина Центар
 • Царинска Упарава на РМ
 • ЗЕЛС Локална самоуправа
 • Општина Бутел
 • Државен завод за индустриска сопственост
 • Собрание на Град Скопје
 • Зоолошка Градина Скопје
 • Детска Клиника
 • Министерство за земјоделие
 • Општина Ѓорче Петров
 • Ракометна федерација
 • Општина Ресен
 • Државен Универзитет Тетово
 • Универзитет на Југоисточна Европа Тетово
 • MTI New Economic Faculty building
 • ФИНКИ
 • ФЕИТ
 • Американ Колеџ
 • Академија за Менаџери
 • Ректорат на Факултет Св.Кирил и Методиј
 • Економски институт
 • Кабинетот на Претседателот на РМ
 • Министерство за внатрешни работи на РМ
 • Министерство за локална самоуправа на РМ
 • Министерство за култура на РМ
 • Министерство за одбрана на РМ
 • Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи, Влада на Република Македонија
 • Општина Чаир
 • Царинска Упарава на РМ
 • ЗЕЛС Локална самоуправа
 • Општина Бутел
 • Државен завод за индустриска сопственост
 • Собрание на Град Скопје
 • Зоолошка Градина Скопје
 • Детска Клиника
 • Државен Универзитет Тетово
 • Универзитет на Југоисточна Европа Тетово
 • MTI New Economic Faculty building
 • ФИНКИ
 • ФЕИТ
 • Американ Колеџ
 • Академија за Менаџери
.