Новости

Во потрага сме по нови членови на екипажот

ДУНА е компанија која веќе трета деценија успешно ги пресретнува потребите на бизнисите и на корисниците и пласира IT решенија и идеи на пазарите во три земји. Воедно е и компанија посветена на креирање корпоративна култура која успешно умее да предизвика кај вработенте ентузијазам за работа, креативност и желба за постигнување успеси. Тој тим има потреба да се прошири, има потреба да дојде до имплементатори, кои во Дуна ќе имаат:

Улога

Имплементаторот имплеметира софтверски апликации кај корисници. Имплементацијата се состои од тестирање на верзиите на апликацијата, откривање на недостатоци и презентирање на истите кај одговорен програмер. По инсталирање на финална верзија од софтверската апликација кај корисник, имплементаторот ги презентира функциите на апликацијата на вработените кои ќе ја користат и ги обучува како да ја користат правилно. Имплеметаторот има улога и на техничка поддршка за корисници кои имаат проблем при тековно користење на софтверските апликации.

 

Одговорност:

 • Одговорен да комуницира со клиентите и соодветно разбирање на нивните барањата
 • Oдговорен е за обезбедување потпис за успешно спроведена обука со кај секој обучен вработен кај корисникот
 • Одговорен е за креирање, обезбедување и чување на комплетна и уредна документација за секој проект посебно која подразбира: понуда; договор; SRS; функционално упатство уредно потпишано по спреведена обука; записник потппишан од двете страни; пропратна документација;
 • да прими барање и истото да го опише во барање за продажба или сервисирање
 • инсталација на пробна верзија;
 • проверка на верзија пред да се оди кај клиент на имплементација
 • откривање и корекција на неусогласеност на апликативни програми;
 • континуирано да се усовршува и обучува во својата област со цел ефикасно и ефективно да одговори на поставените задачи;
 • да ја спроведува и одржува политиката на квалитет и политика за животна средина во процесот на развој;
 • да обезбеди квалитет во работењето;
 • да работи во согласност со барањата на системот;
 • да ја стопира работата или да даде соодветна забелешка ако се појави неусогласеност и за тоа да го извести лидерот на проектот

Активности:

 • Да ги прочита сите документи и да го разбере она што треба да се тестира и имплементира
 • Да ги обучи корисниците за успешно користење на апликацијата
 • Посета кај корисник по потреба од имплемтација или обука
 • Врз основа на информациите набавени во горенаведените чекор да одлучи како ќе тече имплементацијата во претходна координација со лидерот на проектот.
 • Креирање на документи
 • Развивање на тест случаи
 • Одлучува за приоритетни барања
 • Постојано следење на барањата на корисниците
 • Вршење анализа дали може да одговори на барањето на корисникот или истото да го предаде на програмер
 • Прави извештај за дефекти
 • Дефинира сериозност и приоритет за секој дефект.
 • Ги следи сите фази од изработката на сотверот.

Компетенции:

 • одлично познавање на ERP софтвер;
 • технички знаења кои вклучуваат познавање на функционалностите на ERP софтвер;
 • одлично познавање на сите методологии на тестирање и инсталирање тест верзии;
 • познавање на основи на сметководство (материјално и финансово работење, основни средства, благајна);
 • познавање на правни процеси и термини;
 • напредни комуникациски способности;
 • презентерски способности;
 • способност да обучува;
 • способност за работа во тим;
 • способност да одреди начин на тестирање
 • способност да определи соодветен пристап за обука во зависност од возраста и образовниот профил на вработените.