Новости

СУПЕР ПОНУДА

ДУНА ДОО e една од најпрепознатливите компании во доменот на производството, продажбата и одржувањето на фискални уреди. Би сакале да Ви ја претставиме најновата Ссупер понуда “ЗАМЕНА СТАРО ЗА НОВО”. Приоритетот на компанијата уште со самото воведување на Законот за готовински плаќања беше насочен кон производство и пласман на висок квалитет на фискални уреди се со цел да ги обезбеди најновите технолошки достигнувања за своите корисници и заедно со нив да гради стабилно партнерство.

1. Доколку сте корисник на фискален уред од било кој регистриран добавувач за територијата на РМ ја имате можноста стариот фискален уред со вграден ГПРС да го замените со нов фискален уред марка СЕВЕРЕЦ по цена од 9.999 ден +18% ДДВ
Со купување на новиот уред-фискална каса/принтер СЕВЕРЕЦ добивате и бесплатен ваучер во вредност од 3000 денари и истиот можете да го употребите за ОТКУП НА СТАРАТА КАСА или да ДОБИЕТЕ СОФТВЕР СПИНАКЕР. Со купувањето на фискалната каса добивате бесплатно софтвер СПИНАКЕР исклучиво наменет за мали и средни претпријатија, трговија на мало. Најновиот софтвер за малопродажно работење на ДУНА изобилува со неверојатни перфоманси за брза, лесна и едноставна работа во малопродажните објекти. Со софтверот практично ќе го водите Вашиот бизнис и дејност беспрекорно при што ќе го одбегнете непотребното губење време за рачно внесување или оформување на потребни документи.

2. ЗАМЕНЕТЕ ГО ПРЕВЕНТИВНОТО ОДРЖУВАЊЕ СО НОВ ФИСКАЛЕН УРЕД КАСА/ПРИНТЕР – СЕВЕРЕЦ
Како корисник на фискален уред имате обврска за Тековно превентивно одржување на истиот по износ од 3658,00 денари со пресметан ДДВ (3100 х18%=3658). ДУНА ДОО Ви нуди можност со уплата од 6999,00 ден +18% да добиете нов фискален уред СЕВЕРЕЦ.
Со купување на новиот фискален уред имате право на намалување од пресметаниот данок на добивка:
“Износот на одобреното даночно ослободување по основ на набавените и ставени во употреба до десет фискални системи на опрема за регистрирање на готовинските плаќања односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување;”
Доколку понудата го побудува Вашиот интерес ,за дополнителни прашања може да контактирате со овластениот сервис/продажба на ДУНА ДОО

СЕВЕРЕЦ
9999,00 + 18%ддв