Софтвер за малопродажба Спинакер

Duna.mk

duna mk

Сподели

Работите директно на фискалниот апарат? Имате проблеми при постојан влез на артикли или процеси? Ви недостасува прегледност и ажурност при работењето?

Спинакер, софтверот за малопродажба е решението за вашиот успех и напредок. Можноста за фискална сметка, сторно сметка, сите процеси и извештаи кои се барани од УЈП или пак ви се вам потребни за да добиете максимална профитабилност. Се само на еден клик!

Правете бизнис одлуки базирани на реални податоци. Проверете колку сте продале од артиклот кој ве интересира или пак кој вработен има најголема продажба, па по тоа направете перфектен план за нарачки и останати одлуки за работењето. Воведете комплетна контрола при работењето и дозволете си максимална сигурност.

Buy now
Добијте најповолна понуда
Добијте најповолна понуда
Побарај сервис
Побарај сервис